צבע: #3D9970

מכללת באקה (ע"ר)

מכללת אלקאסמי התחילה את דרכה כמוסד דתי שנוסד על ידי אלטריקה אלח'לואתיה אלקאסמי מהזרם הצ'ופי. כיום היא משלבת גישות מסורתית ומודרנית. במקביל לפעילות האקדמית, המכללה מהווה מוקד לפעילות ענפה בקרב החברה הערבית בפרט, והחברה הישראלית בכלל, ומקדמת את השיח הבין-דתי והבין-תרבותי.

מרכז למחקר כפרי

מחקר ארכיאולוגי, היסטורי, גאוגרפי
ואנתרופולוגי של הכפרים הערביים.

מנור-כברי, עמותה

הקמה וניהול בית ספר משותף לשירות חברי קיבוץ אילון, קיבוץ כברי, קיבוץ אדמית וילדיהם ואחרים לתכנן, לארגן, לייסד, לקיים, לנהל ולפתח מוסדות לחינוך לסוגיהם, מוסדות לתרבות ולמדע לרווחת תושבי הקיבוצים.

אופק לתעסוקה מעברים בעמק (ע"ר)

פיתוח ויצירת מקומות עבודה וסיוע תעסוקתי ברמת הפרט והקהילה בכל תחום שהוא, ובכלל זה לפעול להגדלת מספר המועסקים, לשפר את המסוגלות התעסוקתית של המועסקים, להרחיב ולממש פוטנציאל של ישובים להתמודד עם בעיות תעסוקה בתחומם, לגבש ולמסד הפעלה יציבה של פיתוח מקומות תעסוקה.

מדרשת מעמקים (ע"ר)

להקים מדרשה ללימוד יהדות. לאפשר לסטודנטיות
דתיות הלומדות במסגרות אקדמיות שונות ללמוד
יהדות בנוסף ללימודיהן האקדמיים. לקלוט תלמידות
עולות חדשות אחרי בגרות ולהכין אותן ללימודיהן
בארץ. להקים אולפנא וישיבות ללימוד יהדות.

אינג'אז - מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות (ע"ר)

עריכת מחקרים וסקרים מדעיים, לרבות איסוף מידע ופיתוח מאגר מידע אינטראקטיבי הקשור בעבודת הרשויות המקומיות הערביות. בניית תכניות מקצועיות להכשרת צוותי העובדים על עקרונות הניהול התקין במטרה להגביר את הכישורים המקצועיים וללוות את עבודת ראשי הרשויות. פיתוח שותפויות חדשות בין ארגונים מקצועיים לשלטון המקומי לבין הרשות המקומית.

עמותת בוגרי 8200 (ש.מ.2) (ע"ר)

קיום מסגרת לשמירת קשר חברתי בין חברי העמותה
ולבינם לבין היחידה הסדירה. לקיים התכנסות
שנתית. לאסוף חומר דוקומנטרי, מסמכים, תמונות
והקלטות אשר ישמש חומר גלם לכתיבת ספר היחידה.
עזרה הדדית.עיצוב סמל לחברי העמותה אותו יענדו. קידום, קיום, ניהול או ביצוע של תוכניות יזמות ומיזמים חברתיים ו/או חינוכיים ו/או טכנולוגיים.

אופק לתעסוקה מעברים בעמק (ע"ר)

פיתוח ויצירת מקומות עבודה וסיוע תעסוקתי ברמת הפרט והקהילה בכל תחום שהוא, ובכלל זה לפעול להגדלת מספר המועסקים, לשפר את המסוגלות התעסוקתית של המועסקים, להרחיב ולממש פוטנציאל של ישובים להתמודד עם בעיות תעסוקה בתחומם, לגבש ולמסד הפעלה יציבה של פיתוח מקומות תעסוקה.

העמותה למאבק במחלת ה-איי-טי (ע"ר) (.ASSOCIATION FOR FIGHTING A-T ATAXIA - TELANGIECTASIA (R.A

העמותה למאבק במחלת ה –A-T” הוקמה בשנת 1999, במאמצים רבים ובכוחות משותפים, ע"י הורים לילדים החולים במחלת ה-A-T, המחפשים ללא לאות, דרך לסייע לילדיהם חסרי האונים, בקידום כל היבטי הטיפול, בשיפור איכות חייהם של הילדים החולים ובניסיון להעניק להם רגעי אושר שיקלו על שגרת ההתמודדות היומיומית עם המחלה.

עמודים