צבע: #029082
תמונת רקע: חינוך

עמותת אלהודא התרבותית

לימוד קוראן ושריעה מוסלמית. לימוד קריאה ודקלום של קוראן. הקמת מוסדות וארגון מחנות ללימוד הקוראן והשריעה המוסלמית חלוקת מלגות לסטודנטים לומדי הקוראן והשריעה המוסלמית. ארגון סטודנטים לעלייה לרגל ולעומרה במכה. ארגון פעילויות תרבותיות ברוח דת האיסלאם.

פותח שערים

פותח שערים" (עמותה רשומה) עוסקת ביהדות מתחדשת וחיבור בין אוכלוסיות שונות ומגוונות בחברה הישראלית.
בבית המדרש "פותח שערים" משתתפים ולומדים ביחד צעירים מכל מגוון האוכלוסיה – דתיים, חילוניים, עולים חדשים וותיקים כאחד. זאת מתוך כוונה להביא לדיון פתוח, עמוק ורב-מימדי ככל האפשר.

תעשיידע

להביא לחיזוק הקשר בין מפעלי התעשיה בישראל לבין מערכת החינוך, החברה והקהילה הישראלית.

החולה וואלי

חולה ואלי זו קהילה של יזמות, חדשנות וטכנולוגיה אשר פועלת בגליל המזרחי. מטרתה לאפשר לכל תושב במרחב הזדמנות לשיגשוג כלכלי. אנו פועלים בשני אפיקים בכדי לקדם מטרה זו: 1.קידום תרבות יזמית טכנולוגית באמצעות ייעוץ פרטני וקיום מפגשים קבוצתיים. 2.קידום הקמת שלוחות פעילות של חברות טכנולוגיות

רואד להשכלה גבוהה להכוונה לאקדמיה.

התכנית פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במטרה להעלות את שיעור הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ומתוך אמונה שהשכלה גבוהה מובילה להשתלבות במארג החברתי – כלכלי של המדינה.

המרכז למוזיקה בגליל

המרכז למוזיקה גליל הינו עמותה שלא למטרות רווח שהוקמה בשנת 1997 על ידי המנצחת עדה פלג .

קרן קורת צפת

קרנות קורת ישראל- עמותה לפיתוח כלכלי, נוסדה ב-1994 במטרה להראות כיצד סיוע פילנטרופי יכול להגיע ישירות למגזר הפרטי,במטרה לעודד את ההתפתחות במשק וליצור מקומות עבודה לעולים חדשים ואזרחים וותיקים בצורה יעילה ואפקטיבית.

לשם- מפעלים חינוכיים

עידוד וקידום השכלה בקרב הציבור החרדי, הכולל בן היתר סיוע ומתן תמיכה כלכלית, לרבות באמצעות הענקת אמצעי הוראה ולימוד וכן בהדרכה, הכוונה והנחיה פדגוגית. הקמה, פיתוח וסיוע לישיבות חרדיות ומוסדות חינוך דתיים וחרדיים ובין היתר לצורך שילוב לימודי חול. קידום פעילות ציבורית כללית ויצירת שיתופי פעולה לשם העלאת הנושא על סדר היום של הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל תוך עידוד הדיון בו לרבות במסגרת קבלת החלטות והשפעה על ביצוען.

עתידים

עתידים פועלת לבניית חברה ישראלית חזקה, תוך מיצוי הפוטנציאל האנושי בפריפריה לתועלת הפרט, החברה והמשק, באמצעות טיפוח מצויינות, השכלה גבוהה ומתן כלים להשתלב במרקם העשייה של החברה הישראלית.

המרכז הגלילי לתרבות שלום וערבות

הקמת מרכז אזורי באצבע הגליל ללימודי אומנות מוזיקה מחול ויהדות. יצירת קבוצות לימוד שיאפשרו מפגש וחיבור בין קבוצות ותרבויות שונות בישראל. שילוב נערים ונערות בסיכון בסדנאות המרכז ובצוות המרכז. שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בסדנאות המרכז. העלאת מודעות לחשיבות ערך השלום, הערבות ההדדית והשוויון ע"י ארגון אירועים וכנסים בנושא. לאפשר לאומנים צעירים מרחב ליצירה ולפרזנטציה בתחומי אומנות מוזיקה ומחול.

עמודים