למד והתקדם - תעלם ותקדם

קידום החינוך והחינוך הדתי ברמת גני ילדים
טרום חובה בקרב אוכלוסיית ביר אלמכסור. פעילות
חינוכית תרבותית בקרב מבוגרי הכפר.

הנצחת החללים הבדואים - יד לבנים (ע"ר)

אחזקת אתר ההנצחה הממלכתי לזכר החללים הבדואים, והנצחת החללים הבדואים.הנצחת מורשת הקרב של החללים הבדואים, הנצחת צוואתם הערכית בקרב בני הנוער הבדואים ועידודם והכנתם של בני הנוער לשרות בטחוני משמעותי.

עמותת הגליל לקידום הספורט (ע"ר)

טיפוח כשרונות ספורט וארגון השתלמויות והסמכה מקצועית בספורט. רישום וייצוג קבוצות ספורט בהתאחדויות ואיגודי הספורט בישראל. ארגון מחנות אימון ותחרויות ארציות ובינלאומיות. מתן מלגות לסטודנטים/יות הפעילים/ות בתחום הספורט בעמותה.

אלאביד- מעלה עירון (ע"ר)

הפעלת תכנית 'אתגרים' במהלך השנה. הפעלת קייטנות קיץ במסגרת בית הספר לחופש הגדול. הפעלת קורסים שונים לבני נוער וילדים

עמודים