עמותת ניצן קריות

סניף של ארגון ניצן בקריות. טיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה.

העמותה לקידום חנוך תרבות וספורט - זבולון A SOCIETY FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION, CULTURE AND SPORT - ZVULUN

לקדם לטפח ולפתח את החינוך התרבות והספורט
בשטח שיפוטה של המועצה האיזורית זבולון. ייזום, קידום וביצוע פרוייקטים בתחום החינוך, התרבות והספורט ובכלל זה פרוייקטים להנצחת חללי מערכות ישראל ופעולות איבה.

יגורים

פעילויות רווחה, תרבות, חינוך, ספורט וסיוע לנזקקים.

חוות קיימא - חוקוק (ע"ר)

חוות קיימא חוקוק מהווה מסגרת תעסוקתית וחינוכית עבור בני נוער שאינם חלק ממערכת החינוך הפורמלית. בחווה מועסקים נערים ונערות בגילאי 15-18 מיישובי הסביבה. מגדלים ירקות ללא שימוש בחומרי ריסוס והדברה מכל סוג, ומספקים סלי ירקות שבועיים לתושבי הסביבה בשיטת CSA (חקלאות בתמיכת הקהילה).

ידידי בית חולים פוריה

עמותת ידידי ביה"ח פוריה הוקמה ופועלת לצד המרכז הרפואי פוריה, כדי לסייע, לתמוך ולקדם את המרכז הרפואי הן בהיבט של גיוס משאבים לבינוי וציוד והן ברובד המקצועי-קידום המרכז הרפואי מבחינה אקדמית ומחקרית מתוך שאיפה למיצובו כמרכז רפואי מוביל.

קרן הנצי"ב

פעילות חסד וקהילה בתחומי דת, חינוך, צדקה, תרבות, ספורט, מילגות
לתלמידים, ישיבות, השכלה, בית-כנסת, בריאות.

עמודים