מכבי בני טבריה (ע"ר)

חינוך לאהבת הבריות, העם, המדינה, השפה והדגל. טיפוח ההכרה הלאומית והציונית לפי מורשת ישראל ותנועת "המכבי". טיפוח החינוך הגופני והרוחני. טיפוח הפרט והקבוצה בענף הספורט כדורסל במסגרת "המכבי". טיפוח תנועת הנוער הציונית "המכבי הצעיר". הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

העמותה למען הגליל התחתון

לפעול לתועלת הציבור בגליל התחתון להקים לפתח ו
להחזיק בגליל התחתון מוסדות חנוך גני ילדים מוס
דות תרבות למיניהם שירותי סיעוד וסעד מתקני ספו
רט.

העמותה להעשרת התרבות והחינוך המשלים בעמק הירדן (ע"ר)

ליזום ולסייע בפיתוח מסלולי לימוד והדרכה מגוונים ונוספים, במסגרת פעולות החינוך הבלתי פורמלי של בתי הספר בעמק הירדן. לפעול להקמה, לקידום, לניהול ולביצוע תכניות ו/או פרויייקטים בתחומי החינוך, התרבות והספורט בהשלמה לחינוך הפורמלי.

שמע ישראל - שערי רחמים (ע"ר)

מסירת ערכים יהודיים לנוער דתי וחילוני. ארגון
הרצאות לזיכוי הרבים. סדר שיעורים יום יומי
לנוער לבנים ולבנות. ניהול ספריה לזיכוי הרבים.
אירגון שיעורי תורה ערב.

רקמה - רשת קהילות משימתיות (ע"ר)

קבוצות בוגרות הבוחרות, כמשימת חיים, לחיות באזורי פריפריה חברתית-עירונית וליצור יחד עם שותפים מהמקום תהליכי צמיחה קהילתיים, תוך חיזוק הכוחות הקיימים בקהילה. הפרויקטים מופעלים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, ביניהם: מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לילדים ולנוער בסיכון, וכדומה

מועדון ספורט בית שאן (ע''ר)

קידום הספורט בכלל והכדורגל בפרט בעיר בית שאן. הקמת מחלקת נוער לכדורגל בעיר בית שאן אשר תעניק מענה לכלל תושבי האזור והעיר בית שאן. להעניק ערכים, חינוך ומסגרת חברתית לכלל ילדי העיר והסביבה דרך ענפי הכדורגל והספורט השונים.

עדן צהרונים ומעונות יום (ע"ר)

פתיחת צהרונים, מעונות יום ומשפחותונים, כפוף לקבלת רשיונות על פי דין. מתן חינוך ותרבות לגיל הרך ולמבוגרים. פעולות חינוך כגון: קורסים, לימוד שפות, הקניית ידע למבוגרים.
טיפול בילדים ונוער בסיכון.

עמודים