חיים עם סי-אף (ע"ר)

שיקום ותמיכה בחולים ובבעלי מוגבלויות. עידוד פעילות רווחה ודאגה לאיכות החיים של החולה ו/או בעל המוגבלות ומשפחתו. סיוע בחינוך, בטיפול ובשיקום של חולי CF (סיסטיק פיברוזיס) ובעלי מוגבלויות ומשפחתם. הענקת מלגות לחולי CF ובעלי מוגבלויות להכשרה מקצועית, להשכלה גבוהה ולעידוד יוצרים.

גרעין אומץ עכו (ע"ר)

קהילת גרעין אומץ עכו היא קהילה תורנית לאומית בעלת אחריות לאומית למעורבות קהילתית ועירונית לקידומה של העיר, להעצמת זהותה היהודית, ולהבאת תנופה חינוכית וחברתית, מתוך שותפות וקירוב לבבות.

חוג העמקים

חוגי העשרה, תיאטרון, ומועדוני זמר לרווחת הקהילה. הובלת חוגי יהדות, בטחון, ספרותמועדוני זמר וקתדרה לרווחת הציבור באזור העמקים

עדן צהרונים ומעונות יום (ע"ר)

פתיחת צהרונים, מעונות יום ומשפחותונים, כפוף לקבלת רשיונות על פי דין. מתן חינוך ותרבות לגיל הרך ולמבוגרים. פעולות חינוך כגון: קורסים, לימוד שפות, הקניית ידע למבוגרים.
טיפול בילדים ונוער בסיכון.

גרעין יחד בית שאן והעמק (ע"ר)

הקמת והפעלת גרעין גרעין תורני המשרת ותומך בתושבי בית שאן והעמק בענייני דת, חינוך, רווחה וסיוע כלכלי.הקמה והפעלה של מרכז לחיי משפחה.
הקמה, הפעלה וסיוע לתלמודי תורה, בתי מדרש וכוללים.
הקמה והפעלה של פרויקטים חינוכיים ותורניים עם ילדים ונוער.

תקווה - שירותי בריאות ורווחה (ע"ר)

להקים בית ספר לחינוך מיוחד כפוף לפקודת החינוך (נוסח חדש) תשל"ח-1978 ובכפוף לחוק פיקוח על בתי הספר תשכ"ט (1969). קידום החינוך והתרבות בעיקר במגזר הבדואי ע"י סדנאות וחוגים לגיל הרך ולנוער. קידום ועזרה בנושאי חינוך ותרבות למשפחות במצוקה ע"י עזרה לילדים ובני נוער הסובלים מליקויי למידה. המשך מתן שירותים לאוכלוסיה, עם צרכים מיוחדים קשישים מעל גיל 65.

עמודים