קהילת החברה להגנת הטבע בירושלים

הקהילה חלוצה בפעילות בתחום התכנון, החינוך הסביבתי, הפעילות הציבורית והגינות הקהילתיות בעיר ונותנת מענה לציבור הרחב בתחומים הללו מזה 40 שנה.

עסקטמוני

מיזם עסקטמוני מתבסס על התיאוריה של כלכלה מקומית מקיימת, הנותנת דגש על ההון הקהילתי המתפתח לצד ההון הכספי בקהילה/בשכונה. לפי התיאוריה, חיזוק המערכת הכלכלית המקומית מביאה ליצירת אינטרקציות בין חברי הקהילה, לביסוס המעמד הכלכלי שלה ויוצרת מציאות שבה לקהילה יש אפשרות לחזק את מצבה הכלכלי של חבריה. קמפיין המעודד צריכה מקומית ישמש כזרקור לעסקים המקומיים, יחשוף את התושבים לעסקים הקרובים לבתיהם ויתרום לעלייה ברווחים בקרב עסקים מקומיים.

סח"י- סיירת חסד ייחודית

סח"י - סיירת חסד ייחודית- הינה תכנית מהפכנית היוצרת שותפות עם בני נוער על רצף הסיכון, ובאמצעות נתינה לאחר נוטעת בהם תחושת שייכות וחיוניות חברתית וקהילתית.

מהפח ירוק - מיזם קומפוסט ירושלמי

מיזמנו קם מצורך ירושלמי אמיתי לשמור על ערכי קהילה וסביבה ולטפחם. אנו עוזרים לתושבי ירושלים באשר הם לממש אורחות ברי קימא כמו הפרדת פסולת אורגנית, שימוש חוזר ועוד. המיזם פועל מיזה שש שנים.

עמודים