האגודה לתחבורה שיתופית -- שבוס

האגודה לתחבורה שיתופית הוקמה לתת פתרון למגבלות הרבות הקיימות כיום על תחבורה ציבורית ולהציע תחבורה שיתופית אמינה, סדורה, נוחה במחיר שווה לכל נפש.

מינהל קהילתי גינות העיר

מינהל קהילתי לשכונות: המושבות, רחביה, טלביה, קטמון הישנה, ימין משה, קריית שמואל וניות. פועל לקידום ערכי הקהילתיות והמעורבות האזרחית ולמען קידום צביונם הפלורליסטי של המרחב.

נשות הכותל

נשות הכותל פועלות כבר 28 שנה על מנת להביא את בשורת השוויון לנשים לכותל המערבי, לב ליבה של העם היהודי.

האביטוס- ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני

פעילות ההאב כוללת: תכלול רשת מקצועית רב תחומית, הנגשת כלים ידע והזדמנויות, שיתופי פעולה עם מוסדות וגופים בתחומים משיקים היוצרים ערך מוסף לרשת ולעיר, אקסלרטורים, הכשרות ותמיכה מקצועית ביזמים.

בית ישראל - עמותת קבוצת רעות

בבית ישראל: קהילה - בה שותפים כ-300 נפש, הפועלים יחד עם התושבים לשיפור החיים בשכונה, מכינת 'בית ישראל' וקהילות הבוגרים בגילה ובארמון הנציב.

יסודות- המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה

עמותת 'יסודות - המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה' הוקמה בשנת תשנ"ו, לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, על ידי קבוצת אנשי חינוך מן החברה הציונית דתית, ובראשם ד"ר שלמה פישר, הרבנית יפה גיסר וד"ר יהודה בן-דור, בוגרי 'מכון מנדל', מתוך הבנה שיש לחזק את יחסה של החברה הציונית-דתית לדמוקרטיה ולערכיה. בשנים האחרונות חברה עמותת יסודות למכללה האקדמית הרצוג. יסודות מאמינה בחיבור ערכי, ומבקשת לפתח מנהיגות יהודית אזרחית משפיעה. אנחנו פועלים בכל שדה החינוך, במגוון של השתלמויות, ימי עיון וכנסים, קורסים, סיורים, ידיעונים מקוונים ועוד.

קיימותה

בחברה העירונית קיים צורך בלימוד ומימוש של דרכים לעשייה ולייצור עצמי. קיימותה פועלת לענות על צורך זה, וזאת ע"י מתן כלים לבניית קהילה סביבתית ומקיימת, קורסים וסדנאות לקיימות מעשית, מעבדה למיחזור פלסטיק, קואופרטיב גידול מזון, פסטיבל מיחדוש (תיקונים) שנתי, סדנאות תיקונים ושימוש חוזר, שוק קחתן ועוד.

עמודים