קרן נשי האופן

סיוע לבתי חולים ומוסדות רפואה בנהריה.
סיוע למוסדות חינוך בנהריה. קידום האמנות
והתרבות בנהריה, סיוע לנזקקים, קשישים,
ילדים, נכים וחולים.

עמותה עירונית מעלות תרשיחא לספורט הישגי (ע"ר)

פיתוח קידום ויזמות הפעילות בעיר מעלות תרשיחא ולרווחת תושביה בתחום החינוך הגופני והספורט ההישגי ובכלל זה- פיתוח ארגון קידום ויזום תוכניות ופעילויות חינוך גופני וספורט לכל אוכלוסיות העיר, תוך מתן דגש על קבוצות מטרה שהגדירה רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד החינוך ובמשרד הספורט, המדע והתרבות כעדיפות בסדר חשיבות לאומי; לגייס הון ומשאבים נוספים ובכלל זה גיוס תרומות, לשם ביצוע תפקידיה.

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל (ע"ר)

המטרה הבסיסית והעיקרית של העמותה הינה לסייע,
לפעול, לשתף פעולה כדי לקדם את פעילויות בית
החולים בתאום מלא עם הנהלתו ולקדם את בריאות
תושבי מדינת ישראל בכפוף לכל דין ובהתאם
להוראות משרד הבריאות.

פורום עמותות תרבות ערביות (ע"ר)

קידום מעמד העמותות וגופי התרבות הערביים במדינה ע"י ייעוץ לעמותות וגופי תרבות ערביים חדשים וקיימים, ניהול דין ודברים, משא ומתן בשם עמותות התרבות הערביות מול משרדי הממשלה לרבות משרד התרבות והספורט וגופים העוסקים בתרבות בנושאים הקשורים לתקציבים, קריטריונים, תכנים תרבותיים, גיוס משאבים כספיים וכלכליים, פיסיים ואנושיים למתן תמיכה בעמותות וגופי התרבות הערביים במדינת ישראל.

עמותת לשובע

להבטיח לנזקקים את צרכיהם הבסיסיים ולספקם תוך שמירה על כבודם וצניעותם. לפעול לרווחתם ולקידומם של ילדים ובני נוער המתגוררים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. הפעלת בתי נוער, מסעדות לנזקקים, מעונות לדרי רחוב ופרויקטים נוספים

חסדי נעמי (ע"ר)

חסדי נעמי הינה עמותה ללא מטרות רווח הפועלת משנת 1984 ומסייעת לרווחתם של לאלפי משפחות נזקקות ברחבי הארץ

שערי רחמים - רמלה (ע"ר)

הערכים המובילים את “שערי רחמים רמלה” – שילוב של סיוע לזולת ואהבת העם והמסורת. חלוקת מזון לנזקקים. פעילות נוער. הקמת תלמודי תורה. שיעורי תורה. חלוקת קמחא דפסחא. הקמת בתי תמחוי. ניידת לאיסוף מזון לנזקקים.

עמודים