וחי אחיך עימך בישראל (ע"ר)

עזרה הדדית ופעילות רווחה לנזקקים לכך. העמותה מקיימת מפעל להעסקת חוסים. העמותה מפעילה בית אבות ומעון יום לאוכלוסיה המבוגרת, על מנת לתמוך בקשישי האזור ולאפשר להם להזדקן בכבוד

אלאביד- מעלה עירון (ע"ר)

הפעלת תכנית 'אתגרים' במהלך השנה. הפעלת קייטנות קיץ במסגרת בית הספר לחופש הגדול. הפעלת קורסים שונים לבני נוער וילדים

מגדל חסד

קידום החינוך התורני.
מתן עזרה וסעד לכל נזקק.

מרכז תרבות והנצחה

לקיים מפעל הנצחה לקורבנות השואה ולבני המשק שנ
פלג במלחמות ישראל וכן מרכז חברתי תרבותי רב תכ
ליתי.

כבוד ההורים - אלשיבלי (ע"ר)

שיעורי עזר לתלמידים מעוטי יכולת. מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת. מתן שירות עזר רפואי והכוונה לרכישת ציוד רפואי בהתאם למגבלה.

ימינו כקדם - כפר זיתים (ע"ר)

שיקום נוער ותמיכה בקהילה.קיום מסגרת לימוד תורה לאברכים חונכים בתחום הפנימיה.טיפול בנוער באמצעות חוות סוסים.טיפול בבוגרים באמצעות תכנית המשך. הכשרת מדריכים ומאמנים בתחום הספורט.

יד לנופלים קיבוץ מסילות

יזום ויסוד מפעלי זכרון והנצחה לזכר חללי
מערכות ישראל ,מימון ועידוד פעולות תרבות חנוך
וספורט להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל.
כמו כן, תפעל העמותה לרווחתם של חברי קיבוץ מסילות.

עמודים