חוות קיימא - חוקוק (ע"ר)

חוות קיימא חוקוק מהווה מסגרת תעסוקתית וחינוכית עבור בני נוער שאינם חלק ממערכת החינוך הפורמלית. בחווה מועסקים נערים ונערות בגילאי 15-18 מיישובי הסביבה. מגדלים ירקות ללא שימוש בחומרי ריסוס והדברה מכל סוג, ומספקים סלי ירקות שבועיים לתושבי הסביבה בשיטת CSA (חקלאות בתמיכת הקהילה).

חיברותא - בית שאן והעמק (ע"ר)

גישור על פערים בחברה הישראלית ויצירת שיח בין חלקים שונים בחברה הישראלית בנושאי יהדות, זהות ותרבות. העמותה שמה לה כיעד לחזק את אזור עמק המעיינות כפריפריה בעלת גאות יחידה, ולהשיב את עבודת האדמה והחקלאות כערך מוביל. העמותה מפעילה בעמק תכניות חינוכיות המביאות אליה משתתפים ממגוון אוכלוסיות בארץ- בנים ובנות, דתיים וחילוניים, מהעיר, המושב והקיבוץ.
התכניות משלבות בתוכן את כל הערכים הבסיסיים עליהם נשענת החברה השראלית- עבודת אדמה, התיישבות, שיח בין-מגזרי, ערבות הדדית, חיי קבוצה ולימוד ערכי אודות זהות יהודית, ציונית וישראלית.

קרן הנצי"ב

פעילות חסד וקהילה בתחומי דת, חינוך, צדקה, תרבות, ספורט, מילגות
לתלמידים, ישיבות, השכלה, בית-כנסת, בריאות.

עמותת הגליל לקידום הספורט (ע"ר)

טיפוח כשרונות ספורט וארגון השתלמויות והסמכה מקצועית בספורט. רישום וייצוג קבוצות ספורט בהתאחדויות ואיגודי הספורט בישראל. ארגון מחנות אימון ותחרויות ארציות ובינלאומיות. מתן מלגות לסטודנטים/יות הפעילים/ות בתחום הספורט בעמותה.

עמודים