"מכון אמרי חנן"

הוצאה לאור של ספרות תורנית. הרצאות ופעילות תורנית

למד והתקדם - תעלם ותקדם

קידום החינוך והחינוך הדתי ברמת גני ילדים
טרום חובה בקרב אוכלוסיית ביר אלמכסור. פעילות
חינוכית תרבותית בקרב מבוגרי הכפר.

עמודים