שיח ישראלי

פיתוח תרבות השיח באמצעות מעגלי שיח והקשבה.

"בית העדה הדרוזית בשפרעם"

הפעלת בית העדה הדרוזית, מתנ"ס. עידוד ההשכלה ע"י מתן שיעורי עזר לתלמידים ומלגות לסטודנטים

אליצור - קרית-אתא

להחדיר אתד המודעות לבריאות טובה וכושר גופני
בקרב הציבור הדתי והמסורתי.
לטפח את תרבות הגוף, בריאות האדם, דייקנות
ומשמעת ברוח ובאוירה ספורטיבית, המחנכת
לאזרחות טובה, עפ"י מורשת היהדות.

עמודים