הספורט התחרותי מכבי נווה גנים מוצקין (ע"ר)

חינוך לאהבת הבריות, העם, המדינה, השפה והדגל. טיפוח ההכרה הלאומית והציונית לפי מורשת ישראל ותנועת "המכבי". טיפוח החינוך הגופני והרוחני. טיפוח הפרט והקבוצה בענפי הספורט והתחרות במסגרת "המכבי". טיפוח תנועת הנוער הציונית "המכבי הצעיר". הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

העמותה לקידום חנוך תרבות וספורט - זבולון A SOCIETY FOR ADVANCEMENT OF EDUCATION, CULTURE AND SPORT - ZVULUN

לקדם לטפח ולפתח את החינוך התרבות והספורט
בשטח שיפוטה של המועצה האיזורית זבולון. ייזום, קידום וביצוע פרוייקטים בתחום החינוך, התרבות והספורט ובכלל זה פרוייקטים להנצחת חללי מערכות ישראל ופעולות איבה.

יגורים

פעילויות רווחה, תרבות, חינוך, ספורט וסיוע לנזקקים.

עמותת הגליל לקידום הספורט (ע"ר)

טיפוח כשרונות ספורט וארגון השתלמויות והסמכה מקצועית בספורט. רישום וייצוג קבוצות ספורט בהתאחדויות ואיגודי הספורט בישראל. ארגון מחנות אימון ותחרויות ארציות ובינלאומיות. מתן מלגות לסטודנטים/יות הפעילים/ות בתחום הספורט בעמותה.

עמודים