רביעי, אוגוסט 9, 2017 - 14:30

הבוקר התכנסה זו הפעם השלישית הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים בראשות מ"מ וסגן ראש העיר מר מאיר תורג'מן,
לדון בתכנית בינוי 270ב' על הכפר ליפתא שבאה לכאורה ובעקבות פסיקת בית משפט לתקן, להשלים ולשפר תב"ע בתוקף זה יותר מעשר שנים – 6036 – ולהתאימה לממצאי סקר רשות העתיקות שנערך באתר.
 
כמו בדיון הקודם ב-12 ביולי וכמו בסיור שקיימה הוועדה באתר במהלך החודש האחרון,
גם היום רוב חברי הוועדה – חברי מועצת העיר ירושלים גילו תבונה ובגרות והביעו התנגדות לתכנית.
לפיכך, היא הורדה שוב בידי מקדמיה מסדר היום.
 
מתברר כי התב"ע מיושנת ואינה מתאימה לנורמות השימור המקובלת לאתר בסדר גודל של ליפתא.
כידוע ליפתא הוכרז (ב-2015) ברשימה הטנטטיבית של אונסקו ישראל (משרד החינוך) ואונסקו העולמי,
כאתר מורשת נוף תרבות, יחיד מסוגו בארץ, באזור ומן הבודדים מסוגו בעולם.
 
הסקר שהשלימה רשות העתיקות (ב-2016) וטרם נחשף לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות בצורה מלאה,
הוסיף עוד וגילה שורה של ממצאים ייחודיים ומרתקים על אלפיים שנות חיים ויותר באתר זה.
למעשה מיצב הסקר אתר שונה בצורה משמעותית ועולה באיכותו עשרות מונים מהאתר עליו הוכנה התב"ע.
תכנית בינוי, היתרי בנייה ותכניות מפורטות לא מסוגלות לתת מענה במסגרת התב"ע לאתר זה.
צריך חשיבה חדשה על המכלול תחילה.
 
צרכי העיר והאתר שונים כיום ממה שהכירו מתכנני התב"ע שהוכנה כמעט לפני עשרים שנה.
אנו קוראים ליוזמי התכנית – עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל – למשוך את התכנית מהפקדה ולהוביל לביטולה.
במקביל אנו קוראים לגופים מקצועיים, מוסדות בעיר, בארץ ובעולם,
להתכנס למהלך ייחודי של חשיבה מחדש על האתר המיוחד הזה בשתי רמות:
א.   חירום: ייצוב מקצת הקירות שבסכנה, בטיחות המבקרים ושמירה על האתר.
ב.   תהליך מתמשך של חקר ותכנון עתיד המקום בשיתוף ציבור וקהילות רלוונטיות.
 
אתר זה ראוי ומסוגל להיות אבן הראשה בחשיבה חדשה על תכנון, פיתוח ויחסי קבוצות וקהלים בירושלים.
האתר ותוכנו כאתר ציבורי המשרת קהלים וצרכים מגוונים על יסוד התכנים והסיפורים המגוונים שהוא אוצר,
יכולה להעמיד את החברה כולה ואת האתר ואת ירושלים במקום אחר בעוד תקופה לא ארוכה.