רביעי, פברואר 3, 2016 - 18:16

אחרי איומים של מורים כי לא ילמדו עם נוסח המחוון שהופץ באוקטובר, במשרד הודיעו כי מושג הכרעת הרוב יתייחס עתה גם לזכויות מיעוטים וכי "ידייקו" יותר בהתייחסות לביקורת השיפוטית

להרחבה

שתפו -