המכתב שנשלח:

החלטה תכנונית אחראית - ביטול הרחבת בתי הזיקוק בחיפה - תכנית חפא"ג 1200/ב'

הבריאות של 800,000 תושבי מפרץ חיפה בידיים שלך

ביום ה' 28.1.16, תתכנס המועצה הארצית לתכנון ובניה לדון בתכנית להרחבת בתי הזיקוק בחיפה - המפעל המזהם בישראל. מפרץ חיפה נתון תחת מעטה כבד של זיהום אוויר תמידי ותחלואה עודפת מסוכנת:נתוני משרד הבריאות קובעים כי: אסטמה בקרב ילדים בחיפה גבוהה פי 2 מאשר בשאר הארץ בשל החשיפה מהתעשייה (הלמ"ס), בקריית מוצקין הסיכוי לחלות בסרטן גבוה ב 31% מהממוצע הארצי ובנשר ב 43%. נדרשת החלטה אמיצה לעצור את שלושת התוכניות להרחבת התעשייה המזהמת: הרחבת בתי הזיקוק, הקמת נמל דלקים חדש ונוסף, ותכנית קרקעות הצפון להוספת חוות מיכלי נפט, אחסון וזיקוק קונדנסנט.

באיזור ריכוז אוכלוסין דוגמת חיפה, יש להימנע מכל הרחבה של מפעל מזהם לפי עיקרון הזהירות המונעת ולהתמקד בצורך להורדת הזיהום והתחלואה העודפת בעיר.

ההחלטה התכנונית הנכונה - עצירת הרחבת בתי הזיקוק לנפט (בז"ן), תכנית חפא"ג 1200/ב':

  1. מכלול בתי הזיקוק הינו  קומפלקס המפעלים המזהם בישראל, באיזור ריכוז אוכלוסין.

  2. מסד נתונים מוטה ושגוי - בתי הזיקוק  עומדים ארבעה כתבי אישום בגין: דיווח נתוני כזב למשרד להגנת הסביבה בנוסף לזיהום אויר וזיהום הקישון. וכן רשלנות שהביאה למותם של עובדים במפעל.

  3. שיקולי עלות תועלת - לישראל אין צורך בתוספת ייצור לצריכה מקומית, כיום מרבית מתוצרי בתי הזיקוק נשלחים לייצוא ולא לצריכה מקומית, לראייה 38% מהרווחים שלהם הם מייצוא.

  4. מערך הניטור בחיפה נשען על נתונים שבתי הזיקוק מעבירים לרגולטור. נתונים אלו מוטים, ואף אין קורלציה בין בדיקות פתע של  המשרד להגנת הסביבה והנתונים הנ"ל.

  5. קשר מובהק בין תחלואת סרטן ותחלואה קרדיווסקולרית לזיהום מבתי הזיקוק - מסקנות ביניים לסקר האפידמיולוגי, המהווה תנאי לתוכנית בז"ן, מראות קשר מובהק בין הזיהום לתחלואה.

  6. שגיאה תכנונית - בהיעדר נתוני המצב הקיים, אשר מוסתרים מידיעת הציבור, והדרישה להיתרי בנייה מתוקף אישור תוכנית זו ללא שקיפות יש לבטל את התוכנית ולהסירה מסדר היום.

 

בהינתן נתוני תחלואה מדאיגים

יש לבטל את תכנית הרחבת בתי הזיקוק חפא"ג 1200/ב' ולהסירה מסדר היום.


מתקנים את העוולה - פעולה חדה ומיידית להפחתת התחלואה אנחנו נושאים אליך עינינו ומצפים כי תשלב כוחות עם המשרד להגנת הסביבה כדי לכונן תוכנית לאומית- רב משרדית, שתיתן פתרונות מיידים וישימים לעצירת הזיהום והתחלואה בחיפה.

אנו קוראים לך להוביל מהלך היסטורי להכריז על אזור חיפה כאזור מוכה זיהום אוויר, בכך לטפל, על ידי הפעלת שיני החוק, אכיפה משמעותית מול המפעלים המזהמים חייהם ובריאותם של התושבים נמצאים בידיים שלך.

אנו תושבי חיפה, אזרחים ואזרחיות מצפים ממך לקרוא לעצירת הרחבת בתי הזיקוק בחיפה,  

אנו מזמינים אותך להגיע ולהביע את עמדתך בוועדת הערר של המועצה הארצית ובניה (ביום ה' 28.1 בשעה 9:30 באכסניית בית וגן בירושלים),

אנו מזמנים אותך לשלוח חוות דעת לוועדה בנושא ([email protected]) ולכנס את אנשי משרדך ולפעול לבניית תכנית הבראה למפרץ חיפה.


ביחד נצליח למען עתיד בריא ונקי לתושבי מפרץ חיפה

על החתום,

מי קיבל את המכתב:
מי קיבל את המכתב
כמה שלחו את המכתב: 311
הודעת סגירה:
iframe תגובות פייסבוק: