מקור התמונה:  flickr - SOMANEDU
הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך ואזרחות משותפת

הצטרפו לתמיכה!

חתמו עכשיו מטה כדי לתמוך! חייבים וחייבות להחזיר עכשיו את האיזון  לשיעורי האזרחות!
עשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק ותוכלו להשאר מעודכנים בהתפתחויות!
רוצים לעזור? חתמו על העצומה, פנו לעמוד "מה לעשות?" או צרו איתנו קשר

פנייה לבג"ץ

ב 27.2.16 הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למשרד החינוך להשיב תוך 60 יום מדוע אין לבטל את המושגון באזרחות. 
בדיון שהתקיים בבג"ץ בתיק 4327/16 טסלר ואח' נגד משרד החינוך, ביקרו שופטי בית המשפט העליון את הכשלים המנהליים והפרוצדורליים שהובילו לכתיבת המושגון וכן ציינו את הכשלים בתכנים כתוצאה מנוהל לא תקין. הורו על צו על תנאי לפיו משרד החינוך מחוייב תוך שישים יום להשיב מדוע אין לבטל את המושגון באזרחות. 
לאחר תשובת המשרד ייקבע מועד לדיון נוסף בבג"ץ להכריע בנושא.
את העתירה המלאה, כולל חוות הדעת של פרופ' דן אבנון, על המושגון, ניתן לפתוח כעת כאן באתר, תחת אייקון 'קבצים'.
בשל עיצומים ופגרה של בית המשפט, פרוטוקול הדיון עדיין לא הועבר. נפרסם כשיצא.
 
 

,
תגובת הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך

תגובת הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך להוצאת ספר האזרחות, 9.6.16:
אף שהמחאה המקצועית והציבורית הניעה שינוי משמעותי וחשוב בתכני הספר החדש באזרחות, הכשל המרכזי נותר בעינו: הוראת האזרחות המשותפת לכל הזרמים צריכה להיבנות במשותף ומתוך הסכמה. העובדה שהספר נכתב ע"י נציגי זרם אחד, תוך הדרה של הזרמים האחרים, מובילה לשינוי יסודי בהוראת האזרחות:
מברור הפרשנויות השונות ביחס לאופיה היהודי והדמוקרטי של המדינה יש מעבר להכרעה לא מוסכמת בדבר דמותה של המדינה. 
המדינה מוצגת כמדינת לאום אתנית בעלת משטר רפובליקני ומאפיינים יהודיים דתיים בפרשנותם האורתודוכסית.
החלטה משמעותית שכזו על דמותה של המדינה צריכה להתקבל תוך דיון ציבורי בכנסת ישראל ולא להגיע להכרעתו של משרד ממשלתי - חשוב ככל שיהיה.
הקואליציה לדמוקרטיה בחינוך הפועלת מ"אנו" תמשיך לבחון את הביקורות המקצועיות והציבוריות בנוגע לספר באופן אחראי ותשקול את המשך פעולותיה בנושא.
ד"ר ריקי טסלר, יו"ר הפורום האקדמי לאזרחות: "למשרד החינוך אין סמכות להכריע את הויכוח על אופיה של המדינה היהודית והדמוקרטית ואין לגיטימציה לכפות תפיסת עולם אתנוצנטרית על כלל הזרמים."

,
חתמו עכשיו למעלה

חתמו עכשיו כדי לתמוך! חייבים וחייבות להחזיר עכשיו את האיזון  לשיעורי האזרחות!
לכבוד,
שר החינוך, מר נפתלי בנט
קריאה דחופה לאיזון הוראת האזרחות
הוויכוח על הוראת האזרחות הוא ויכוח על דמותה של המדינה, מכיוון שהוא המקצוע היחיד העוסק בנושא ונלמד בצורה אחידה בכל זרמי החינוך במטרה לבנות שפה אזרחית משותפת. מכאן, שכל שינוי במקצוע מחייב שיח מקצועי וציבורי בו שותפים כל זרמי החינוך.
בחמש השנים האחרונות, עוברת הוראת האזרחות שינוי מהותי וזאת ללא דיון בוועדת המקצוע, תוך סתירת תכנית הלימודים המאושרת, הדרת קבוצות שלמות בזרם הממלכתי והחינוך הערבי מהשיח והתעלמות מביקורת מקצועית של אנשי אקדמיה ומורים. פרסום מושגון לבגרות לפני כחודשיים וחצי, למרות התנגדות נמרצת של ועדת המקצוע והודעת משרד החינוך על פרסום ספר משוכתב באזרחות - למרות שלא נידון כלל בוועדת המקצוע ולמרות עדויות על ריבוי שגיאות מהותיות - מחזקים את ההערכה שהליך לא תקין מוביל לתוצאה לא תקינה ומעוררת התנגדות.
התוצאה המצטיירת היא של החלשת ערכי הדמוקרטיה (פלורליזם, שוויון, חירות, הסכמיות, סובלנות), מעבר מאזרחות ישראלית במדינה יהודית ודמוקרטית, ללאומיות יהודית וכפיית השינוי הלא מוסכם על כל זרמי החינוך.
אנו מורים, הורים, תלמידים, אקדמאים, נציגי ארגונים ואזרחים, המחנכים לאזרחות משותפת כבסיס ליציבות חברתית, קוראים לך לפעול בצורה ממלכתית ומקצועית:
- לוודא קיום מנהל תקין ולעכב פרסומים מעוררי מחלוקת, עד אישורם על ידי ועדת מקצוע מאוזנת באזרחות.
- לחזק את החינוך לאזרחות משותפת.

,

,
מי אנחנו

הארגונים השותפים בקואליציה:

הפורום האקדמי לאזרחות

אנו
[email protected]

מועצת המורים לאזרחות
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%...

האגודה לזכויות האזרח
http://www.acri.org.il/he/

התנועה ליהדות מתקדמת
http://www.reform.org.il/Heb/Index.asp

מועצת התלמידים והנוער הארצית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mtna

פרדס - מרכז לחינוך ערכי
http://pardesnet.org/

שער לאדם
http://www.adam-insan.org.il/

שתיל
http://www.shatil.org.il/

יוזמת קרן אברהם
http://www.abrahamfund.org/Heb

אופקים אפאק

גבעת חביבה
www.givathaviva.org.il

מדרשת אדם
http://www.adaminstitute.org.il/

פורום מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הערביות בישראל

הפורום החילוני
http://www.hiloni.org.il/

המכון לחינוך דמוקרטי
http://www.democratic.co.il/

נתיבות שלום עוז ולשום
http://www.netivot-shalom.org.il/parsha.php

מכון מרחבים
http://www.machon-merchavim.org.il/

עמותת עוגן

ישראל חופשית
http://bfree.org.il/

התנועה המסורתית
https://www.masorti.org.il/

תנועת חינוך ישראלי
www.hinuch.org.il

,
מידע נוסף וקבצים

הדר ליפשיץ למנכ"לית
הסרת חתימה אביטל ספיבק
הערות אדר כהן למחוון
הערות לאזרחות הללי פנסון
הרמן - חוות דעת על ספר אזרחות 6.2.14
מאמר נמרוד אלוני 7.1.16 הארץ תחת אש
מודעת מועצת מורי האזרחות
מכתב הפורום האקדמי לשר 16.11.15
מכתב התיכוניסטים
מכתב ועדת המעקב לשר החינוך 20.12.15
מכתב ועדת המעקב לשר החינוך
ניתוח תוצאות בגרות-לערבים קיץ 2014
עמרו כל תחלואות המחוון
קרמניצר 13.11.15 שנים יחדו
שאלות ותשובות למחוון 2015
מאמר ענת זוהר על משמעות פדגוגית של המחוון
תכנית הלימודים באזרחות תשעא
מכתב העורך הלשוני של ספר האזרחות
הסרת חתימה אסנת סברון
שאלות ותשובות אסנת סברון
מאמר עירית קינן על המחוון
מכתב פרופ אופלטקה לחברי ועד ההורים היישוביים
ביקורת הפורום האקדמי על המחוון
מאמר הרב נפתלי רוטנברג
מחוון מעודכן לינואר 2016
חוזר מפמ"רית 3.2.16
מאמר הרטמן ודראוושה 3.2.16
מחוון מושגון 16.11.15
מכתב אקדמאים ומורים לנשיא
הודעת ועדת החינוך 21.12.15
הודעת ועדת החינוך 21.12.15
מכתב הקואליציה לשר 22.2.16
הזמנה לכנס הדתה במערכת החינוך במכללת אורנים - 7.4.16
הכנה לעתירה לבגץ לביטול המושגון באזרחות
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק א
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק ב
פרופ' יוסי דהאן - תגובה לספר האזרחות 9.6.16
ד"ר הללי פינסון - תגובה לספר האזרחות 9.6.16
צו על תנאי בהחלטת בג"ץ על המ
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק א
חוו"ד לבג"ץ דן אבנון על המושגון
עתירה לבג"ץ נגד המושגון חלק ג
פרוטוקול הדיון בבג"ץ מושגון
ספר האזרחות החדש
תשובת בנט ליור ועדת החינוך 1-6-16
פרופ' מוטה קרמניצר: ככה לא בונים חינוך לאזרחות

שתפו -

שתפו -