הקישון וברקע משטח 95 דונם ברקע
מכולות? לא על גדת הקישון!

הצטרפו לתמיכה!

עדכון: הבקשה להיתר חורג הוסרה מסדר היום של הוועדה לתכנון ובניה בחיפה, לאחר סיור בשטח תחזור הועדה ותדון בבקשה

מה הסיפור של משטח 95 דונם?
חנ"י (חברת נמלי ישראל) לקחה שטח צמוד לגדת הקישון, שיטחה עם אספלט והחלה לאחסן מכולות.
באו הרשויות ואמרו, 'לא מתאים'. 
חנ"י בתגובה הגישו לרשויות משהו שנקרא "בקשה להיתר שימוש חורג" זמני.
מפה לשם, אושר היתר שימוש חורג. תודה לעיריית חיפה שאישרה זאת.
מיד התרעמו וקפצו ארגוני הסביבה (משרד להגנ"ס, רשות נחל קישון, משרד הפנים, החלה"ט, הירוקים וכו') והגישו ערר. 
ועדת הערר הנכבדת קבעה והחליטה: מותר לחנ"י להשתמש בשטח אבל רק לשלוש שנים, בלי הארכות!
בינתיים החלטת הערר פגה... ב - 2014
וחנ"י? הם ממשיכים בענייניהם.
על חשיבותו היחודית של השטח אפשר ללמוד כאן

ביום ב', 20.11.2017 היה הנושא אמור לעלות לדיון בועדת המשנה לתכנון בחיפה.
בעקבות קמפיין המיילים בו נשלחו לחברי הועדה כמאתיים מיילים מתושבות ותושבי חיפה
עם בקשה מהם להצביע נגד מתן ההיתר החורג, הוסרה הבקשה מסדר היום
הבקשה תחזור לדיון בוועדה לאחר סיור בשטח, אנחנו נמשיך לעדכן. 

הצטרפו אלינו למאבק על החזרת משטח 95 דונם לידי הציבור!

תודה שהצטרפת! נשמח לעוד צעד אחד קטן, שיעזור להביא את המאבק לעוד א/נשים:

שתפו -

שתפו -