נוער משנה חינוך

הצטרפו לתמיכה!

אנחנו בני ובנות נוער שאכפת להם מהחינוך והעתיד של המדינה הזאת.
כואב לנו לראות דורות על גבי דורות של אנשים שאיבדו את היצירתיות ועצמאות המחשבה שלהם,
לטובת מערכת מיושנת מהמאה הקודמת, שממשיכה לדכא, למיין אנשים ע"פ ציונים, שאינה מעניקה לבוגריה כלים לחיים אלא מכינה אותם לעבר.
במקום לעודד למידה- היא מתנכרת לה, וכופה על התלמידים ללמוד תכנים "חשובים" ומנותקים מעולמם, ומתעלמת מתחומי העניין,נטיותיהם ואישיותם של הבוגרים שלה.
במקום היא דורשת שינון והקאת ידע, שישכח אחרי הבחינה.
ה"למידה" מתנהלת בדרך שמתאימה רק לאחוז קטן של האוכלוסיה .והמצליחים בה הם בעיקר בני המעמד הגבוה, כך שבמקום לצמצם פערים חברתים- היא מרחיבה אותם.
התלמידים שלא מצלחים בלימודים המסויימים האלה מפתחים ערך עצמי נמוך יותר.
ובסופו של דבר נוצרים בוגרים ש"חכמים מספיק כדי להפעיל את המכונות, וטיפשים מספיק כדי להשאיר את המצב הקיים."

מערכת החינוך עומדת למשפט

,

אנחנו מאמינים שהשינוי חייב לבוא למלטה, ובעיקר, מה"קורבנות העיקריים" של המערכת כרגע: בני הנוער.
אנחנו נמצאים בתחילתה של הקמת תנועת נוער שתביע דרישה ציבורית רחבה, להתאמת מערכת החינוך למאה העשרים ואחת.
נפיץ את המסר דרך הרשתות החברתיות, התקשורת, אירועים מקומיים, אירועים המוניים.
נשתף פעולה עם גופים שונים, נבצע פעילות פרלמנטרית ונפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות.
לא נעצור עד שלא ניצור חינוך הולם לישראל!

,

שתפו -

שתפו -