מפעל האמוניה - פצצה שעומדת להתפוצץ
סוגרים את מיכל האמוניה!

הצטרפו לתמיכה!

לא רוצים לחיות לצד מיכל אמוניה קטלני, אנחנו מ-פ-ח-ד-י-ם!
 
אנו, אזרחי מדינת ישראל, חוששים לחיינו ולביטחונה של מדינת ישראל בצל סכנת מיכל האמוניה במפרץ חיפה.

מיכל האמוניה, שבו 12,000 טון גז רעיל וקטלני, פועל באזור החשוף לרעידות אדמה ולנפילת טילי החיזבאללה. פגיעת במיכל  או באוניה המביאה אמוניה למפרץ בעקבות רעידת אדמה, נפילת טיל או תקלה, תגרום למותם המיידי של עשרות אלפי אנשים, לפציעתם של מאות אלפים ולנזקים לרכוש פרטי וציבורי. דו"ח שפרסמו שורה ארוכה של מדענים מובילים, בינואר 2017, קובע שהמכל סדוק ונתון לסכנה מידית, וכי פגיעה במכלית המובילה את האמוניה למיכל תגרום למותם ולפציעתם של מאות אלפים.
 
אנו דורשים  מהממשלה ומראשי הרשויות באזור את התערבותם המיידית והדחופה לסגירה מיידית של המיכל המסוכן ובכך למנוע את האסון הכבד הרובץ מעל ראשינו!

49.95%

הצטרפו עד כה 999 - עזרו לנו להגיע ל-2,000 !

לא רוצים לחיות לצד מיכל אמוניה קטלני, אנחנו מ-פ-ח-ד-י-ם!
 
אנו, אזרחי מדינת ישראל, חוששים לחיינו ולביטחונה של מדינת ישראל בצל סכנת מיכל האמוניה במפרץ חיפה.
מיכל האמוניה, שבו 12,000 טון גז רעיל וקטלני, פועל באזור החשוף לרעידות אדמה ולנפילת טילי החיזבאללה. פגיעת במיכל  או באוניה המביאה אמוניה למפרץ בעקבות רעידת אדמה, נפילת טיל או תקלה, תגרום למותם המיידי של עשרות אלפי אנשים, לפציעתם של מאות אלפים ולנזקים לרכוש פרטי וציבורי. דו"ח שפרסמו שורה ארוכה של מדענים מובילים, בינואר 2017, קובע שהמכל סדוק ונתון לסכנה מידית, וכי פגיעה במכלית המובילה את האמוניה למיכל תגרום למותם ולפציעתם של מאות אלפים.
 
אנו דורשים מראש הממשלה למנוע את האסון הכבד הרובץ מעל ראשינו, להתערב באופן מיידי ודחוף , ולסגור את המיכל המסוכן.

ההודעה שתישלח
ההודעה שתשלח ממך למקבלי ההחלטות. מומלץ לשנות את ההודעה כדי שתהיה אישית יותר
עלינו לפעול לסגירתו הסופית של מיכל האמוניה!!

ב 14.11.16, לאחר 7 דחיות קודמות, הכריז המשרד להגנת הסביבה על כישלון סופי של המאמץ לבחור יזם ולהקים מפעל לייצור אמוניה.
כתוצאה מכך, המיכל ממשיך וימשיך לפעול ולסכן את חיינו.
 
אנו, אזרחי מדינת ישראל, יחד עם עמותת צלול המובילה מזה 6 שנים את המאבק לסגירת מיכל האמוניה, דורשים מראש הממשלה, מהשר להגנת הסביבה ומשר האוצר שלא להפקיר את חיינו, להפסיק את גרירת הרגליים ולהודיע על מועד לסגירתו הסופית של המיכל.

,
לא רוצים מיכל אמוניה במפרץ חיפה!

לא רוצים מיכל אמוניה במפרץ חיפה!

,

שתפו -

שתפו -